Kapilárne skúšky na hľadanie trhlín

Kapilárne skúšky na hľadanie trhlín

​Táto metóda kontroly slúži len na identifikovanie povrchových chýb materiálu, ako sú póry, studené spoje, trhliny ...