POLAK - interaktívny e-katalóg dielenského nábytku

POLAK - interaktívny e-katalóg dielenského nábytku

Interaktívny e - katalóg dielenského nábytku spoločnosti POLAK poskytuje široký sortiment dielenského nábytku spoločnosti POLAK CZ s.r.o. Elektronický katalóg je nositeľom mnohých funkcií, ktoré uľahčujú orientáciu a umožňujú priamy prístup k návodom, radám a k priamemu nákupu. Katalóg bude neustále aktualizovaný. 

Katalóg obsahuje návody k zostaveniu, rady výrobcu, videá s nahrávkou, alebo animáciou.